Binärhandel som ett alternativ till låga räntor 2020? - För råd

Binärhandel som ett alternativ till lågräntefasen? Handbok för handlare Möjliga utsikter för 2020 Jämför vinstmöjligheter nu.

Oro för hotet om stigande inflation gör att tyska sparare letar efter lukrativa alternativ för sina besparingar. Eftersom många klassiska investeringstyper helt enkelt inte längre visar sig vara lönsamma. Om man jämför de underliggande årliga räntorna och inflationstakten mot varandra, måste investerare i många fall uppleva hur deras kapital faktiskt krymper i en nödsituation. Till och med binära optioner visas oftare i rekommendationerna från kända facktidningar och vanliga dagstidningar. Det finns mer än tillräckliga skäl till varför investerare letar efter nya möjligheter. Den nuvarande tillgångsavgiften, som Internationella valutafonden (IMF) har diskuterat i media länge nu, sparar också sparare och funderar över nya sätt att uppnå avkastning

Som framgår bland annat av en aktuell rapport om investeringsfrågan i Hamburger Wochenblatt och andra portaler visar situationen på kapitalmarknaden en sak till en början: Investerare har det inte lätt. I många fall talas det till och med om verklig expropriering av investerare om det faktiskt skulle finnas beskattning av investeringar i Europa. Binära alternativ, som många insiders håller med om, kan vara ett modernt, om mycket riskabelt, tillvägagångssätt, inte bara för modiga investerare, med skicklig planering. Uttalandet om att investera "med binära optioner blir ett ekonomiskt äventyr i sig själv" kan erkännas på två sätt. Naturligtvis riskerar handlare att helt tappa sina insättningar om de blir aktiva inom detta mycket spekulativa område av marknaden.

Mäklare med förlustskydd minskar risken

Å andra sidan vet investerare det är alltför bra att binära optioner på aktier, valutor, råmaterial eller index helt enkelt inte är lämpliga för att säkerställa dina egna besparingar. De är och kommer att förbli en riskaffär, men möjligen lukrativ. Därför ökar rekommendationerna för närvarande att optionshandel kan erbjuda möjligheter till avkastning. Förutsatt att det är gjort med kapital som sparare inte kommer att behöva senare i en nödsituation. Om det finns en förlust, beroende på mäklaren, förloras insättningarna nu i sin helhet. Detta talar emellertid inte nödvändigtvis mot att handla binära optioner, utan snarare för en riktad jämförelse och medvetet val av rätt leverantör. Det finns ett antal mäklare där handlare kan återställa åtminstone en del av sina förluster genom riskskydd. Ännu viktigare är utan tvekan den korrekta anpassningen av de handlade optionerna. Handlare spelar det säkert genom att välja de mest populära alternativen, även om de ger genomsnittlig avkastning. I synnerhet nybörjare rekommenderas väl att först välja sådana alternativ för att bekanta sig med saken.

How to trade with Litecoin using Martin trading strategy

Handlare bör aldrig avstå från mäklarsjämförelsen

Samma experter som för närvarande är Att påpeka möjligheterna med binära optioner som en modern investering tröttnar inte på att påpeka de beprövade farorna. Dessa visas vanligen i form av branschens ordspråkiga svarta får. Oavsett var stora belopp flyttas finns det också tvivelaktiga leverantörer - i detta fall binäroptionsmäklare. Genom en noggrann jämförelse av binäroptionsmäklare kan handlare undvika bedragare. Kunderna bör välja vägen för en objektiv jämförelse som rätt eftersom valet av leverantörer har ökat massivt inom några år. Detta har möjligheter till att börja med, eftersom konkurrens nästan alltid fungerar till förmån för kunder.

Insiders påpekar vikten av statliga förordningar

I specialartiklarna framträder den i synnerhet regelbundet Angivande av fördelarna med statlig reglering. Cope. Om det finns regelbundna kontroller av myndigheter på mäklarens hemplats, ger detta säkerhet för handlare. Den tyska federala finansiella tillsynsmyndigheten (BaFin) eller den brittiska finansmyndighetens uppförande (FCA) anses i allmänhet vara särskilt strikta. Majoriteten av mäklarna är baserade på Cypern eller Malta. Cypriotiska mäklare är ofta licensierade och reglerade av CySEC. Denna tillsynsmyndighet är nu också känd för att ha en mycket närmare titt på affärsmetoden för reglerade binäroptionsmäklare än under perioden före den internationella finansmarknadskrisen. Statliga myndigheter är utan tvekan någon garanti för att mäklare ändå inte kan komma i ekonomiska svårigheter. Det är desto viktigare att investerare som är intresserade av binära optioner fokuserar på insättningsförsäkringen utöver regleringen. Beroende på platsen anses belopp mellan 20 000 och 50 000 euro per återförsäljarkonto vara säkrade om leverantören blir insolvent. Detta skydd är tillräckligt för de flesta handlare.

Binärhandel med allt nya typer av handel och demokonton möjligt

Det faktum att så många specialjournalister nu anser binära optioner vara en förnuftig alternativ investering kan också förklaras av att Mäklare arbetar ständigt med nya former av binär handel för att komplettera deras produktutbud. Till exempel fanns det på många ställen under åren främst klassisk call and put-handel, där handlare bara förutsäger om priset på ett underliggande kommer att stiga eller sjunka i slutet av en period. Emellertid har nya typer av handel, till exempel en-touch-handel eller 60-sekunders handel avsedd för kortvariga handlare, länge uppstått. Och leverantörerna utvidgar också kontinuerligt antalet omsättbara tillgångar på grund av bättre positionering i konkurrensen. Denna utveckling innebär i sin tur att kunderna bör hålla ett öga på jämförelsen och överväga att byta binäroptionsmäklare igen. Bonusmodeller kan tippa skalorna under annars liknande förhållanden. I grund och botten ger alla finansiella experter ett oundgängligt tips till de blodiga nybörjare: risken för förlust kan undvikas åtminstone under en viss tid genom att gynna mäklare där handlare kan öppna ett gratis demokonto med en viss startbalans.

Efteråt det finns fortfarande tillräckligt med tid att investera med riktiga pengar. I vilket fall som helst är det sant att handlare kan hitta en ansedd mäklare med ett noggrant tillvägagångssätt och ett objektivt urval, genom vars handelsmodell de kan generera mycket bättre avkastning än med en dag och tid insättningskonto eller den normala sparbok. Det har aldrig funnits så många binära optionsmäklare som för närvarande.

Dela den här artikeln
kommentarer